Άποψη στον δρόμο προς την Ιστορική Γέφυρα

Άποψη στον παλιό Νερόμυλο του Κ. Δυοβουνιώτη

Άποψη από τον κάμπο του χωριού, Τριφλοτόπια

Άποψη κάτω από την Ιστορική γέφυρα

Παραδοσιακή βρύση στο ταβέρνα του Μπαγινέτα

Παραδοσιακή στον Πλάτανο στα Αλεπόσπιτα

Άποψη από τον κάμπο του χωριού, Ασβότρυπες

Άποψη από τον τάφο του Κών/νου Διοβουνιώτη στα Λουλουβούνια

<< Κεντρική Σελίδα >>