Συνοικισμός Γοργοποτάμου, άποψη από τον λόγο της Εθνικής αντίστασης

 (Καστράκι) Στα αριστερά Φαίνεται το Ιχθυοτροφείο Σολομού & Πέστροφας

 

 

Συνοικισμός Γοργοποτάμου, χειμερινή  άποψη από τον Σ.Σ Γοργοποτάμου

 

Άποψη της κοιλάδας του Γοργοποτάμου από την Ιστορική Γέφυρα

Άποψη του φαραγγιού του Γοργοποτάμου από την Ιστορική Γέφυρα

Άποψη της κοιλάδας του Γοργοποτάμου από την Ιστορική Γέφυρα

Άποψη  του αρχικού τόπου εορτασμού της Εθνικής Αντιστάτης

Άποψη της ιστορικής  Γέφυρας του Γοργοποτάμου

Άποψη της Σιδηροδρομικής Γραμμής πριν την  Γέφυρας του Γοργοποτάμου

Κάτω από την Ιστορική γέφυρα, παλιό μηχανουργείο παλαιού εργοστασίου ασετιλίνης

 

Κάτω από την Ιστορική γέφυρα, παλιό μηχανουργείο παλαιού εργοστασίου ασετιλίνης

 

Γαλαρία λίγο πριν την Ιστορική Γέφυρα

Άποψη της Σιδηροδρομικής Γραμμής πριν την  Γέφυρας

Άποψη της Σιδηροδρομικής Γραμμής πριν την  Γέφυρας

Άποψη κάτω από την γέφυρα, στον νερόμυλο του Παπανάγνου

<< Κεντρική Σελίδα >>