Άποψη του φαραγγιού του Γοργοποτάμου

Φωτογραφικό Υλικό Σπύρος Μπάκας / W.P http://www.flickr.com/photos/spyrosb

Άποψη του φαραγγιού του Γοργοποτάμου

Φωτογραφικό Υλικό Σπύρος Μπάκας / W.P http://www.flickr.com/photos/spyrosb

Άποψη της ιστορικής  Γέφυρας του Γοργοποτάμου

Φωτογραφικό Υλικό Σπύρος Μπάκας / W.P http://www.flickr.com/photos/spyrosb

Άποψη της ιστορικής  Γέφυρας του Γοργοποτάμου

Φωτογραφικό Υλικό Σπύρος Μπάκας / W.P http://www.flickr.com/photos/spyrosb

Άποψη κάτω από την ιστορική  Γέφυρα του Γοργοποτάμου

Φωτογραφικό Υλικό Σπύρος Μπάκας / W.P http://www.flickr.com/photos/spyrosb

Άποψη του ποταμού Γοργοποτάμου

Φωτογραφικό Υλικό Σπύρος Μπάκας / W.P http://www.flickr.com/photos/spyrosb

Χειμερινή άποψη των καταρρακτών  στην θέση "Καγκελογέφυρο" 

Φωτογραφικό Υλικό Σπύρος Μπάκας / W.P http://www.flickr.com/photos/spyrosb

Χειμερινή άποψη των καταρρακτών  στην θέση "Καγκελογέφυρο" 

Φωτογραφικό Υλικό Σπύρος Μπάκας / W.P http://www.flickr.com/photos/spyrosb

Άποψη του ποταμού Γοργοποτάμου

Φωτογραφικό Υλικό Σπύρος Μπάκας / W.P http://www.flickr.com/photos/spyrosb

 

Χειμερινή άποψη των καταρρακτών  στην θέση "Καγκελογέφυρο" 

Φωτογραφικό Υλικό Σπύρος Μπάκας / W.P http://www.flickr.com/photos/spyrosb

<< Κεντρική Σελίδα >>