Όρος Οίτη - Album 1

 

 

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ

 

 

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΛΙΒΑΔΙΕΣ ΟΙΤΗΣ

 

 
ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ ΟΙΤΗΣ

 

 

ΓΡΕΒΕΝΟ

 

 

 

ΒΟΣΚΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ