Απόψεις της Οίτης - Album 2

 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΙΑΣ

 

 

ΚΟΡΥΦΗ ΟΙΤΗΣ

 

ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΑ

 

 

ΚΟΡΥΦΗ ΟΙΤΗΣ

 

 

 

ΛΙΒΑΔΙΕΣ
 

 

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

 

 

ΠΥΡΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

 

 

 

ΦΑΛΑΓΓΙ ΑΣΩΠΟΥ