Θερμοπύλες

  

 

ΑΓΑΛΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ

 

 

ΜΕΤΩΠΗ

 

 
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

 

 
ΤΥΜΒΟΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

 

 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ