Ο Μύλος του Παπανάγνου

 

Δίπλα ακριβώς στο ποτάμι του Γοργοποτάμου και σχεδόν κάτω από την Ιστορική Γέφυρα βρίσκεται ο παραδοσιακός νερόμυλος του Παπανάγνου που λειτουργεί ακόμα και σήμερα.

 

 

 

 

Κατασκευάστηκε το 1940 και πρώτος Ιδιοκτήτης ήταν ο Νικόλαος Τσάγκας.

 

 

 

Πλησίον του πετρόμυλου υπάρχει νεροτριβή (δριστέλα), που λειτουργεί ακόμα και σήμερα κανονικά.

 

 

Πληροφορίες Βάγιος Παπανάγνου Τηλ 2231-81913