Ο Μύλος του Σκορδοκόπανου

 

Στα όρια του χωριού με το Χωριό Νέο Κρίκελο βρίσκεται ο Μύλος του Σκορδοκόπανου. Σημερινός ιδιοκτήτης είναι ο γιος του Γιώργος Τσατσούλας. Ο Μύλος λειτουργούσε με νερό, που έφτανε μέσα σ' ένα αυλάκι, από το ποτάμι του Γοργοποτάμου .

 

 

Μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν σε λειτουργία τέσσερις νεροτριβές με τέσσερα βαένια, δύο πιο ψηλά και δύο χαμηλότερα.

   Σήμερα στην θέση τους υπάρχει Υδροηλεκτρική Μονάδα παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας μικρής Ισχύος.