Δεκαετία  «60»

 

Έτος 1960

Κατηχητικό στον  «Αι-Γιάννη»

Όρθιοι πίσω:

Κολοφωτιά Ελένη, Αγγελή Αλεξάνδρα, Παρηγόρη Αλεξάνδρα, Μακρή Ελένη,

Παρηγόρη Ανθούλα, Παπανάγνου Βάγια

 

Όρθιοι Εμπρός:

Παρηγόρη Βασιλική, Κολοφωτιά Αθανασία, Ραχαβέλη Αθανασία, Καλτσά (Κρεμμύδα) Φωτεινή, Χασιακού Λόλα

 

Καθιστοί:

Μαστρογιάννης Αποστόλης, Βασιλονικολός Δημήτριος, Κολοφωτιάς Τάκης,

Βασιλονικολός Γ. Κώστας, Κολοβελόνης Δημήτριος, Κολοφωτιάς Αθανάσιος,

Καλτσάς Κώστας (Μαραβίτσας), Βασιλονικολός Β. Γιάννης,

Νίκος Ανδριόπουλος, Αγγελής Κώστας, Βασιλονικολός Β. Κώστας (Κωτσαρής),

Ανδριόπουλος Γεώργιος

 

* ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ ΔΙΕΘΕΣΕ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ *

 

 

 

Έτος 1960

Πατόζα στ' αλώνια

Αποστόλης Μαστρογιάννης, Σωτήρης Δοντάς

 

Μαστρογίαννης Χρήστος, Μαστρογίαννης Παναγιώτης, Καλτσά Τούλα (Καλτσοκώστενα),

Ανάγνου Θωμάς, Ανάγνου Αγορή, Μαστρογίαννης Αποστόλης, Καλτσάς Κώστας,

Ανάγνου Χρήστος, Γκορόγιας Κώστας, Μαστρογίαννης Γιάννης

 

 

Γάμος Ειρήνης Κολοφωτιά στον Αι Γιάννη

 Στην Φωτοφραφία μεταξύ άλλων : Ειρήνη Κολοφωτιά, Δημήτρης Κολοφωτιάς,

Γιάννης Λουρής,Αλεξάνδρα Κολοφωτιά, Ιωάννα Ανδρεοπόυλου