Δεκαετία  «60»

Δημοτικό Σχολειό Αλεποσπίτων 1965

Αγγελή Αλέκα, Χρόνη Πόπη, Κολοφωτιά (Κατσίμπα) Ελένη, Μακρή Ελένη

 

Μεταξύ Άλλων  Σπύρος Τεμπέλης, Δημήτριος Ζαγγογιάννης,

 Χρήστος Λυτρας, Γιάννης Λύτρας, Λύτραινα

 

Μεταξύ Άλλων  Σπύρος Τεμπέλης,Τσαντίλας Θανάσης,

Βασίλης Ζιάκας, Αποστολόπουλος από Κομποτάδες

Μεταξύ Άλλων  Σπύρος Τεμπέλης, Ελένη Τεμπέλη, Κώστας Ζαϊμης,

Ηλίας & Χρήστος Σπ. Τεμπέλη

 

ΜΑΓΑΖΙ ΤΕΜΠΕΛΗ

Λένη Τεμπέλη Έτος 1969

Παπασταικούρας