Δεκαετία  «60»

Σφαγή γουρουνιού τα Χριστούγεννα του 1969

Στις Φωτογραφίες οι: Δ.Ζαγγογιάννης, Β.Καραγιώργος, Ν.Παρηγόρης, Κ.Παρηγόρης,

 Κ.Ν. Ζαγγογιάννης, Αχιλ.Τζουβάρας, Σπύρος Χασιακός