Δεκαετία  «70 -  γ'»

 

  

Στην Φωτογραφία:

 Γεωργία Ζαγγογιάννη, Κων/νος Ζαγγογιάννης, Δημήτριος Ζαγγογίαννης

 

 

Οικογένεια Κώστα Κολοφωτιά (Δάσκαλου)

 

 

 

 Eκδρομή στην Αγ Σωτήρa των σχολείων:  Αλποσπίτων (δάσκαλος Κ.Κολοφωτιάς μετά συζύγου), Γοργοποτάμου (δασκαλος Καραθάνος μετά συζύγου), Βαρδατών (δάσκαλος Ευστάθιος Ζαγγογιάννης
 

 

 

 Στον κήπο του Δημοτικού Σχολείου

Στην Φωτογραφία μεταξύ άλλων: Όρθιοι: δεύτερη Τασία Παρηγόρη, Κουτρομάνος, προτελευταίος Βάιος Παπανάγνου και Παναγιώτης Μακρης.Καθιστοί:3ος Παναγιώτης Μαστρογιάννης,Χρήστος Βασιλονικολός, Νίκος "Κουρελιάς"(?), Τάκης Κολοφωτιάς, Κώστας Παρηγόρης
 

 

(Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Κωλοφωτιά που μας διέθεσε αυτές τις φωτογραφίες από το Οικογενειακό του αρχείο )