Δεκαετία  «80»

 

Στο Καφενείο του Λαμπρόπουλου (Καμάρα)

Βασίλης Βελέντζας (Παλιοφαμελιας), Βασίλης Καραγιώργος, Χρόνης Χρήστος (Ξτόδουλος), ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΘΕΣΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ  Ο ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

 

Στην "Αγία Σωτήρα"

Αθηνά Κοιτέα, Σοφία (Φούλα) Στεργίου, Παναγιώτη (Παναής) Κοιτέας,

Παπάς Αγαπητός Παναγιώτης,  Μαυράδας Θωμάς. ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΘΕΣΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ  Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΙΤΕΑΣ

 

 

Στην "Αγία Σωτήρα"

Στην φωτογραφία: ΄Κώστας Αθανασίου, Νίκος Σπυρόπουλος, Θανάσης Σπυρόπολος, Νίκος Αγγελής, Νίκος Αγγελής, Μίμης Κολοβελόνης, Ανδρεάς Αθανασίου, Γιώργος Χασιακός, Δημήτρης Βασιλονικολός, Κώστας Λαμπρόπουλος, Θ. Στεργίου, Γιάννης Μαστρογιάννης (Κιτσόγιαννος) , Σπύρος Τεμπελης, Φώτης Καραγιώργος, Γιάννης Λουρής, Γιάννης Δοντάς, Τάκης Λουρής, Γιώργος Χρόνης, Σωτήρης Δοντάς , Στεργίου.

 

 

Στο γήπεδο του Χωριού

 

Θανάσης Κοιτέας, Γιώργος Χασιακός, Πάνος Μακρής

ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΕΘΕΣΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ  Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΙΤΕΑΣ

 

 

 

Μεταξύ άλλων οι: Γιάννης Βελέντζας (ο Δάσκαλος) , Δημήτρης Θάνος

 

 

Αγία Σωτήρα

Στην φωτογραφία: Γιάννης Λουρής, Ν. Σπυρόπουλος, Δημ. Βασιλονικολός, Γιάννης Δοντάς, Σωτήρης Δοντάς, Γ. Χρόνης, Ν. Αγγελής, Α. Αθανασίου, Αθ. Σπυρόπουλος, Ν. Αγγελής, Αν. Αθανασίου,  Φ. Καραγιώργος, ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΕΘΕΣΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ  Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

Στην "Αγία Σωτήρα"

Στην φωτογραφία: Γιάννης Λουρής, Ν. Σπυρόπουλος, Δημ. Βασιλονικολός, Γιάννης Δοντάς, Σωτήρης Δοντάς,Γ. Χρόνης, Ν. Αγγελής, Θ. Στεργίου, Κ. Αθανασίου, Αθ. Σπυρόπουλος, Ν. Αγγελής, Μήμης Κολοβελόνης, Ανδ. Αθανασίου, Γ. Κολοβελόνης, Ν. Στεργίου, Φ. Καραγιώργος

 

Η  Ομάδα του χωριού στην Δαμάστα

 Στην φωτογραφία Δημ. Βασιλονικολός, Δημ. Μαστρογιάννης, Στερ΄γίου, Βασ. Μακρής, Θεωδ. Σταικούρας, Χριστ. Βασιλονικολός, Κώστας Παρηγόρης, Θανάσης Κοιτέας, Γιώργος Σταϊκούρας, Γιώργος Μπάκας, Βαγγ. Τεμπέλης, Μίμης Κολοβελόνης, Γιώργος Καραγιώργος, Γιώργος Ανδριόπουλος, Βασίλης Λαμπρόπουλος

 

Εκδρομή στο Πήλιο

 

Καμένα Βούρλα για Μπάνιο

Μεταξύ άλλων: Ηλιας Γκορόγιας, Ανδρέας Βελέτζας, Μαρια Κοκμοτού, Βαρσαμία Ζαγγογιάννη, Κώστας Ζαγγογιάννης, Αγαθή Καραγεώργου, Φω΄της Καραγεώργος, Αλέκος Καραγεώργος