Παραγωγή Τσίπουρου

 

Παραγωγή τσίπουρου στον Γοργοπόταμο με παλαιό καζάνι

κατασκευής 1897 ιδιοκτησίας οικογένειας Μπάρμπα Ηλία Ανδριόπουλου.

 

 

 

Στην Φωτογραφία: Αντώνης Ραχαβέλης. Ηλίας Ανδριόπουλος, Νικόλαος Ανδριόπουλος, Κ.Ζαγγογιάννης

Παραγωγή τσίπουρου με σταφύλια εσοδείας 2005 του Μπάρμπα Ηλία Ανδριόπουλου