Είδη Οικιακής Χρήσης

 

Μαγειρικά Σκεύη κ.α

 

 

 

 

 

Μπακράτσι

Κοφίνι

Νταβάς

Κόσκινο

Στάμνες

Σιδεροστιά

Ταγάρι (τράϊστο)

Μαντανίες

Σκαλιστήρι

Πατόφιυαρο

Κοσιά

κλπ

 

 

 

 

 

 

 

Φτυάρι Φούρνου

 

 

 

 

 

Πινακωτή

 (Αποθηκευτικός χώρος ψωμιού πριν το φούρνισμα)