Αγροτικά Μηχανήματα κλπ

 

Γουρνοτσάρουχα

 

 

 

 

Ξύλινη σβάρνα

 

 

 

(Κατασκευάζονταν  από βέργες, Κουτσουπίας, Σβέντζας

 και άλλων ελαστικών ξύλων, μετά από πύρωμα στην φωτιά)

 

 

Καρπολόι

 

 

 

Σταρόφτυαρο

Ρεμόνι (κόσκινο)

 

 

 

 

Ξύλινο Δικράνι

(Δικούλι)  

 

 

 

 

 

Δρεπάνι