Αγροτικά Εργαλεία

 

 

Ξύλινο Αλέτρι

 

 

 

Σιδερένιο Αλέτρι

 

 

 

Ζυγός

 

 

 

 

Υνί  για Ξυλάλετρο

 

 

 

 

Σκιάχτρο