Ντοκουμέντα - Έγγραφα

 Δημοτικού Σχολειού Αλεποσπίτων

(Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Κολοφωτιά που μας διέθεσε τα έγγραφα αυτά,

από το αρχείο του πατέρα του, Δάσκαλου του χωριού μας, Κώστα Κωλοφωτιά )

 

Ατομικό Βιβλιάριο επιθεωρήσεων

 του δασκάλου του Δημοτικού Σχολείου του χωριού μας Κωνσταντίνου Αθ. Κολοφωτιά 

 

 

Έκθεση λήξης του  σχολικού έτους 1961-1962, του Δημοτικού Σχολείου Αλεποσπήτων

 

 

Έκθεση περί του σχολικού κήπου του Δημοτικού Σχολείου Αλεποσπήτων έτους 1963

 

 

Έκθεση περί λειτουργιάς μαθητικών συσσιτίων έτους1964

 

Αποδείξεις αγοράς τροφίμων για τα συσσίτια 

του Δημοτικού Σχολείου Αλεποσπίτων έτους 1965

 

Έκθεση επιδείξεων Δημοτικού Σχολειού Αλεποσπήτων - Έτος 1964

 

Έκθεση αποτελεσμάτων τέλους σχολικού έτους 1961-62 του  Δημοτικού Σχολειού Αλεποσπήτων

 

<< Προηγούμενη Σελίδα                                                                                                                                     Επιστροφή στην κεντρική Σελίδα >>