ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ

 

Έτος 1944

                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλαίσιο κειμένου: Δείτε περισσότερα για τα κατοχικά χαρτονομίσματα >>