Ασχολίες των κατοίκων

 

Αργύρης Μπίκας έτος 2000