Χαρακτηριστικά Πρόσωπα

 

Δημήτριος Ζαγγογιάννης

Κώστας Παρηγόρης

 

 

   

Βασίλειος Καραγίωργος

 

Κατίνα και Κώστας Παπαναγνου

 

 

 

 

Γιάννης Καραδήμας

 

Παπανάγνου Κατίνα