ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΩΝ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Πάνω δίκτυο [Α] & Κάτω Δίκτυο [Β]

 

ΔΙΚΤΥΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Α' 15ΝΘΗΜΕΡΟ Β' 15ΝΘΗΜΕΡΟ

[ Α ] Πάνω

1,2,3,4 16,17,18,19 ΛΟΥΛΟΥΒΟΥΝΙΑ
>> 5,6,7 20,21,22 ΡΑΓΑΖΑΚΙΑ
>> 8,9 23,24 ΚΟΥΤΣΟΠΙΑ, ΒΟΪΔΟΡΕΜΑ
>> 10-15 25 - ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΠ)

 

ΔΙΚΤΥΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Α' 15ΝΘΗΜΕΡΟ Β' 15ΝΘΗΜΕΡΟ

[ Β ] Κάτω

1,2,3 16,17,18 ΡΑΓΑΖΑΚΙΑ
>> 4,5,6,7 19,20,21,22 ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ
>> 8,9,10,11 23,24,25,26 ΦΑΚΕΣ
>> 12,13,14,15 27 - ΤΕΛΟΣ ΒΟΪΔΟΡΕΜΑ, ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ

 Αρχική Σελίδα >>