ΜΙΑ ΑΛΛΗ 
ΕΠΟΧΗ

 

ΑΣΧΟΛΙΕΣ

ΤΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΩΝ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Φωτογραφίες
Παραδοσιακά Επαγγέλματα
Η Σπορά
Ο θέρος
Αλώνισμα
Το πρώτο ψωμί
Το Καλαμπόκι
Η Υφαντική